Etiquetes

, , , ,

La Biblioteca Rosenbach de Filadèlfia, especialitzada en curiositats bibliogràfiques i arts decoratives, va comprar fa més de trenta anys un lot de Sotheby’s que contenia tres volums manuscrits en quart amb el nom Notes and Data for his Dracula. Consistia en vuitanta fulls de material heterogeni minuciosament compilat per Abraham Stoker i posteriorment emprat per a bastir la maquinària de precisió que és la seva immortal novel•la vampírica. Periòdicament, la fundació pensilvana que gestiona aquest fons n’organitza mostres i el fa protagonista d’un festival draculí anual.

Juan Antonia Molina Foix, una autoritat en assumptes de literatura gòtica, ens descriu el contingut d’aquests plecs de paper: són “notes sobre llibres de nigromància i història natural, bibliografia sobre mitologia i supersticions,, transcripció de conversacions amb vells llops de mar i d’inscripcions de tombes, descripcions topogràfiques de paisatges i costums dels països del Danubi manllevades de viatgers contemporanis seus, notes sobre una teoria dels somnis, informacions sobre lesions cerebrals i extirpacions de coàguls sanguinis, anotacions d’horaris de ferrocarrils, manuals sobre el temps, i diverses notes (amb data i sense data) amb idees per a la narració, esborranys de la història, títols de capítols, llista de personatges, cronologies, comportaments i característiques dels vampirs, bibliografia de llibres i articles llegits.”

Aquesta col•lecció miscel•lània de fragments desprèn una poesia d’amor a la multiplicitat de la vida i a la diversitat d’angles que serveixen per a plasmar la realitat que no poden deixar d’afermar la nostra simpatia per l’autor dublinès i trobar-se en completa consonància amb l’orientació d’aquesta bitàcola  cap a la recol•lecció de materials mínims, de segones històries, de moviments poc perceptibles, de l’immens rerafons de coses que donen fondària, misteri i bellesa a l’existència humana.