Conjuració on s’hi parlarà de llengües en procés de substitució, de músiques i formes festives que lluiten per reproduir-se, d’usatges que deixen de contemplar-se, d’oficis, de coneixements i de velles pràctiques industrials en final reculada, de paisatges i assentaments humans en abandó, de trets culturals assetjats, de personatges i vivències que cauen en l’oblit i de tots els ecos d’ aquesta bellíssima diversitat que encara ressonen entre nosaltres.

Sigueu-hi benvinguts!